top of page

interiér

 

Studie interiéru

 

základní design, dispozice, rozmístění nábytků a sanitárního vybavení, barevný koncept a materiály, podklad pro prováděcí dokumentaci interiéru

obsah: vizualizace interiéru a půdorysy (max.2 varianty řešení prostoru)

cena: 250kč/m2 předpokládané užitné plochy v případě návrhu prezentované 2d pohledy a půdorysy (bez vizualizací)

cena: 500kč/m2 předpokládané užitné plochy v případě návrhu prezentované včetně vizualizací

cena vizualizace extra navíc: od 2500kč/místnost

 

Prováděcí dokumentace interiéru:

podklad pro určení odhadu ceny díla, podklad pro dodavatele, podklad pro řemeslníky

 

cena: 700kč*/m2 předpokládané užitné plochy

*cena se může lišit dle komplikovanosti návrhu a požadavků klienta

 

obsah:

-prováděcí výkresy stavebních úprav

-realizační výkresy koupelny, výkresy spárořezů, osazení sanity

-výkresy rozmístění osvětlení a elektroinstalací

-realizační výkresy nábytku na míru - kuchyně, skříně atd.

-výběr typových zařízovacích předmětů

-odhad rozpočtu ( eventuelně výkaz výměr )

 

Prováděcí dokumentace interiéru v případě zajištění stavebního povolení :

-potřeba v případě zásahu do existujících konstrukcí

- cena statického posudku 2500kč

- požadavky na výkresy zdravotechniky dle obecně technických požadavku na stavby a norem

 

Autorský dozor v průběhu realizace interiéru, koordinace a poptávka dodavatelů:

-v případě dodání kompletního interiéru ( podlahy, kuchyně, dveře, sanita, zařizovací předměty) přes náš ateliér,v případě spolupráce s ověřenými subdodavateli - tím je zajištěno, že ručíme za kvalitu subdodavatelů, cena za autorský dozor je v ceně díla

-v případě spolupráce s neznámými dodavateli poskytujeme službu za autorský dozor v ceně 500Kč/hod

- v případě autorského dozoru nad 20km účtujeme za výjezd 14kč/km

- pří realizaci na klíč poskytujeme koordinaci postupu prácí, zabezpečení kompletní realizace v ceně 10% z ceny realizace dílčích prací

 

Ceny za návrh nábytku "na míru"

cena za návrh "sólo" atypického nábytku individuálně mimo projekt interiéru dle složitosti (500kč/h)

 

Slevy:

- jednotlivé ceny lze upravit individuelně dle konkrétního zadání

-při objednání studie a prováděcí dokumentace interiéru sleva 10%

 

Podklad pro započetí prací:

-výkresy prostoru v digitální formě, pokud máte výkres v papírové formě, účtujeme za digitalizaci 50kč/m2

-pokud nemáte žádné plány účtujeme za zaměření prostoru a digitalizaci 100kč/m2

 

Poznámky:

- cena nezahrnuje zajištění případného povolení ( inženýring ) na úřadě, zaměření ani stavební dozor

                       

Způsob platby:          50% při podpisu smlouvy za dílčí část

                                    50% při předání díla

 

 

individuální Rodinné domy / stavby

 

projekt rodinného domu se skládá z studie, dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace. Fáze stavebního povolení a prováděcí dokumentace se dá sloučit v případě jednoduché stavby.

 

Architektonická studie

cena: od 250kč*/m2 předpokládané užitné plochy

základní design, tvary, hmoty, barevné řešení a materiály

varianty dispozičního řešení schématického rozmístění nábytku, pohledy dům, řezy dům v měřítku 1:100, vizualizace exteriéru, vizualizace interiéru

 

Dokumentace k územnímu řízeni/stavebnímu povolení:

cena: od 750kč*/m2 předpokládané užitné plochy

podklad pro vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení

obsahuje:

1.stavební výkresy sloužící jako podklad pro vyřízení stavebního povolení, výkresová dokumentace dle rozsahu a požadavků stavebního zákona (půdorysy, pohledy, řezy, situace, situace katastrální,technická a průvodní zpráva)

2.statika (výkres tvaru)

3.výkresy elektrotechnika - projekt elektroinstalací

4.výkresy zdravotechnika ( voda, plyn, kanalizace) - vnitřní rozvody

5.výkresy út (topení) - návrh topného systému, vnitřní rozvody

6.projekt požární ochrany

 

Prováděcí dokumentace:

cena: od 750kč*/m2 předpokládané užitné plochy

podklad subdodavatele, jak návrh zrealizovat, podklad pro rozpočet

obsahuje:

1.stavební výkresy sloužící jako podklad pro vyřízení stavebního povolení, výkresová dokumentace dle rozsahu a požadavků stavebního zákona (půdorysy, pohledy, řezy, situace, situace katastrální,technická a průvodní zpráva)

2.statika (výkres tvaru)

3.výkresy elektrotechnika - projekt elektroinstalací

4.výkresy zdravotechnika ( voda, plyn, kanalizace) - vnitřní rozvody

5.výkresy út (topení) - návrh topného systému, vnitřní rozvody

6.projekt požární ochrany

7.výkaz výměr

 

 

Autorský dozor

- poskytujeme službu za autorský dozor v ceně 500Kč/hod

- v případě výjezdů na stavbu účtujeme za výjezd 14kč/km

 

Slevy:

- jednotlivé ceny lze upravit individuálně dle konkrétního zadání

-při objednání jednostupňového projektu (stavební povolení + realizační dokumentace) sleva 20%

 

Podklad pro započetí prací:

-výškopis, polohopis - se zaměřením inženýrských sítí, pokud se jedná o proluku je potřeba zaměřit vnější obrys přiléhajících budov -  službu lze zajistit v ceně od 3000kč

-inženýrsko geologický průzkum

-územně plánovací informace - informace o místních regulacích (= zastavitelnost území, podlažnost, výška stavby, odstupy od sousedních pozemků, typ území atd.)

 

Poznámky:

- cena nezahrnuje zajištění případného povolení ( inženýring ) na úřadě

                       

Způsob platby:             50% při podpisu smlouvy za dílčí část

                                    50% při předání díla

 

Urbanismus, urbanistické studie

 

urbanistické studie, návrh souboru staveb, návrh využití území

 

Urbanistická studie

- poskytujeme službu v ceně 500Kč/hod, cena bude určena odhadovaným počtem hodin na daný návrh

 

Podklad pro započetí prací:

-výškopis, polohopis - se zaměřením inženýrských sítí, pokud se jedná o proluku je potřeba zaměřit vnější obrys přiléhajících budov -  službu lze zajistit v ceně od 3000kč

-inženýrsko geologický průzkum

-územně plánovací informace - informace o místních regulacích (= zastavitelnost území, podlažnost, výška stavby, odstupy od sousedních pozemků, typ území atd.)

                       

Způsob platby:             50% při podpisu smlouvy za dílčí část

                                    50% při předání díla

bottom of page