stávající stav bytu - v bytě probíhají bourací práce