Soutěže

Cheb, špitálský vrch

2013

soutež: 4.místo

klient: město Cheb

pro ateliér SIAL

Zpracování rozvojové vize Špitálského vrchu v Chebu jako území, které se nachází v jedinečném urbánním a přírodním kontextu. Vznikne komplexní návrh definující základní funkční a prostorové uspořádání území se zohledněním vazeb, jak na historické jádro města Chebu, tak na širší severozápadní předpolí města, které vyniká jedinečnými přírodními hodnotami. Součástí úkolu je stanovení vyvážené míry mezi zastavitelným a trvale nezastavitelným územím, definování hranice, rozsahu a formy zástavby, potvrzení cenných přírodních hodnot území.

1/3

Střed města Karlovy vary

2014

klient: město Karlovy vary

soutěž: bez ocenění

pro ateliér SIAL

Návrh zpracování urbanistické koncepce území širšího centra města Karlovy Vary. V rámci urbanistického řešení je důraz kladen jak na funkční a prostorové uspořádání a využití řešeného území, tak také na jeho dopravní koncepci. V rámci této dopravní koncepce je dále důraz kladen na koncepci dopravy veřejné. Navržená urbanistická koncepce by měla představovat optimální způsob využití řešeného území, stanovený po posouzení únosnosti tohoto území, a to zejména z pohledu dopravy včetně veřejné dopravy řeše-ného území.

 

 

1/3

Centrum halových sportů

2012

Klient: město České Budějovice

soutěž: 4.místo

pro ateliér SIAL

Zpracování architektonického návrhu řešení Centra halových sportů , které má vzniknout na místě odstraněné stávající sportovní haly. Místo stavby se nachází v lokalitě Dlouhá louka na levém břehu řeky Vltavy, v těsném sousedství historického centra města České Budějovice. Záměrem města je vybudování moderního centra halových sportů splňujícího současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport a umožňujícího pořádání společenských akcí s vysokou diváckou návštěvností.

 

 

1/4

Černá louka Ostrava

2010

klient: město Ostrava

soutěž: 2.místo

s ateliérem SIAL

Zpracování návrhu prostorového
a funkčního uspořádání řešeného
území Černá louka v Ostravě zahrnujícího
umístění jednotlivých staveb a úprav nezastavěného
veřejného prostoru včetně názoru na
kontaktní území a koncepci jeho propojení
s širšími městskými souvislostmi. Požadován
je scénář rozvoje území a úvaha o časové posloupnosti
stavebních zásahů.
Území, které je předmětem soutěže, představuje
plochu 20 ha ve výjimečné poloze, v přímé
návaznosti na historické jádro a soutok řek
Ostravice a Lučiny.

 

 

1/10

Muzeum Serlachius

2011

Mantaa, Finsko

mezinárodní soutěž

s ateliérem SIAL

Studie rozšíření stávajícího muzea Serlachius Gösta Museum na poloostrově Joenniemi Manor. Koncept je založen na dualitě starého a nového. Nové budova muzea je umístěna pod zvedající se "koberec" krajiny a nechává tak vyniknout při pohledu od vody budově původní.

 

 

1/4

Expo 2010, Šanghai

2009

Šanghai

soutěž: 1. místo

s ateliérem SIAL

Vítězný soutěžní návrh na pavilón České republiky na přehlídce Expo 2010 pořádané v Šanghaji. 

 

 

1/5

Plavecký bazén a zimní stadión v Opavě

2009

klient: město Opava

soutěž: 3. místo

Studie rozšíření stávajícího muzea Serlachius Gösta Museum na poloostrově Joenniemi Manor. Koncept je založen na dualitě starého a nového. Nové budova muzea je umístěna pod zvedající se "koberec" krajiny a nechává tak vyniknout při pohledu od vody budově původní.

 

 

1/14

Praha hradčanská

2007

Hradčasnká, dejvice

mezinárodní soutěž Europan 9 : 2.místo

Vypracování návrhu na řešení brownfieldu hradčanské proběhlo ve smyslu vypsané mezinárodní architektonické soutěže

 

Řešené území se nachází centru Prahy 6 v kontaktu s hranicí Pražské památkové rezervace. Lokalita je uvažována jako součást centra čtvrti a je přitom významným dopravním uzlem - metra, tramvají, autobusů a příměstské železnice. Je i významným nástupním místem pro turisty ve vztahu k Pražskému hradu.